От 2017 г. досега в център Русе са започнали обучение повече от 350 ученици от области  в региона на североизточна и централна България  - Русе, Разград, Силистра, Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово и Добрич. От тях 73 ученици са положили успешно изпитите по всички модули от обучението и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. 

От Випуск 2022 19 ученици получиха свидетелство за професионална квалификация от Русе, Силистра, Велико Търново, Габрово, Кубрат и Добрич. Само преди броени дни бяха наградени с грамоти от МОН и отличниците от Випуск 2022 – Александър Тодоров от АЕГ „Гео Милев“ и Анна Георгиева, Тодор Тодоров и Доньо Донев от МГ „Баба Тонка“ Русе. 

Сред учениците с отлични резултати в курса на обучението и на държавните изпити от предходни випуски са: Цветелина Стефанова от Русе, Тонислав Троев от Шумен и Емил Йорданов от Габрово от Випуск 2020, Елисей Йорданов от Русе, Онур Солак от Кубрат и Виктор Капра от Велико Търново от Випуск 2021, които продължават да учат и работят в ИТ сектора.

Грамоти от МОН за постигнати високи резултати на учениците им през 2022 г. получиха и преподавателите д-р инж. Йордан Стоев и доц. д-р Галина Иванова от РУ „Ангел Кънчев“. Благодарности за професионализма и всеотдайността и на Павел Златаров, Васил Козов, Берк Алямач, Ивелин Чалов и Станислав Димитров – преподаватели на групите от Русе, Агнеса Танчева от Разград, Даниел Денев от Горна Оряховица, Светлана Василева и Илко Илиев от Добрич.

През учебната 2022-2023 г. ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ отново предстои да организира информационна кампания и провеждане на обучението по НП „Обучение за ИТ умения и кариера“, съвместно с Русенски университет „Ангел Кънчев“ и фирми от ИТ бизнеса. В програмата могат да се включат ученици в Х клас, които не изучават професия от направление „Компютърни науки“. В рамките на три години те придобиват III степен на професионална квалификация по професията „Приложен програмист“. Занятията са в свободното време на учениците – през седмицата, в събота и неделя и/или през ваканциите. От 2022-2023 г. в едногодишен курс на обучение могат да се включат и ученици в XII клас, които се обучават по специалност „Програмно осигуряване“ от професията „Програмист“.

При достатъчно голям брой кандидати, обучението се провежда в съответното населено място. За пътуващите до гр. Русе или до съответния изнесен център, се осигурява нощувка, храна и транспорт. 

Кандидатстването за включване в програмата през учебната 2022-2023 г. вече започна. Регистрационната форма за кандидатите десетокласници и дванадесетокласници е отворена до 23:59 часа на 09.10.2022 г.  Линк към регистрационната форма: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiQu7gjKHjiDIjwvPQi2ATu-vWUohTBR19V-dACH3GDZmmmg/viewform

Подробна информация за НП „Обучение за ИТ кариера“ може да намерите на онлайн-платформата на проекта :  https://it-kariera.mon.bg/e-learning/

За въпроси, свързани с условията за кандидатстване, правилата и подбора пишете на e-mail: pgee_arnaudov@abv.bg и на тел: 0878465941.