Биткойн съществува вече повече от десетилетие. Въпреки нарастващата популярност все още има няколко погрешни схващания и митове около тази революционна технология. В настоящата статия целим да разгледаме някои от най-разпространените митове за валутата и да внесем доза яснота за всеки от тях.

1. Биткойн е пирамида

Има няколко основни аспекта, които доказват, че криптовалутата не е пирамида:

  • Децентрализация: Биткойн е децентрализирана система, което означава, че не се контролира от централен орган или организация. Това прави невъзможно един субект да манипулира системата за своя собствена изгода, както често се случва с пирамидалните структури.
  • Без обещание за печалби и висока възвръщаемост при инвестиране или набиране на други хора.
  • Прозрачност на блокчейна: публичният характер на блокчейна прави възможно проследяването на трансакциите и откриването на всякакви потенциални измамни дейности.
  • Регулирани борси: Крипто може да се купува и продава на регулирани борси, които са предмет на разпоредбите за борба с изпирането на пари (AML) и опознаване на клиента (KYC). Това помага за намаляване на потенциала за измами и незаконни дейности, свързани с Биткойн и други криптовалути.

2. Биткойн е напълно анонимен

Един от най-големите митове за криптовалутата е, че е напълно анонимен, но това не е напълно вярно. Причината за това е, че всички Биткойн трансакции се записват в публична книга, наречена блокчейн. Това означава, че всеки с достъп до блокчейна може да види данните от трансакциите и потенциално да идентифицира лицето, което стои зад трансакциите.

Всяка трансакция е свързана с уникален адрес, който по същество представлява низ от цифри и букви. Въпреки че самият адрес не съдържа лична информация, той може да бъде свързан с дадено лице, ако то е използвало този адрес за други трансакции, или го е свързало с обмен или друга услуга, която изисква лична информация.

3. Биткойн е балон

Много хора вярват, че валутата е балон, който в крайна сметка ще се спука, което ще доведе до рязък спад на стойността му. Това обаче не е непременно така. Въпреки че стойността на Биткойн може да бъде много волатилна, това не е уникално за валутата. Всички инвестиции идват с известно ниво на риск и в случая това не е изключение. Важно е да запомните, че това все още е сравнително нова технология и нейната стойност зависи от редица фактори, включително приемане, разпространение, регулации и настроения на инвеститорите.

4. Биткойн се използва само за незаконни дейности

Друг често срещан мит е, че валутата се използва предимно за незаконни дейности като пране на пари и трафик на хора и наркотици. Всъщност скорошно независимо проучване установи, че по-малко от 1% от Биткойн трансакциите са свързани с незаконни дейности.

Валутата намира огромно приложение в множество сфери на бизнеса и икономиката, като например:

Трансакции от типа peer-to-peer, микроплащания и трансгранични плащания. Биткойн също така предлага на потребителите по-голяма финансова поверителност и сигурност в сравнение с традиционните финансови системи.

Технологични компании, онлайн търговци на дребно и финансови институции започнаха да приемат крипто като форма на плащане. Това е доказателство за широкото приемане на този клас активи като платежно средство.

5. Биткойн не е сигурен, защото не е истинска валута и няма съществена стойност

Някои хора смятат, че валутата не е сигурна, защото е децентрализирана и не е подкрепена от правителство или централен орган. Биткойн е изграден върху блокчейн технология, която е много сигурна и устойчива на измами и хакери. Потребителите имат пълен контрол върху своите средства и могат да предприемат стъпки, за да ги подсигурят, като например използват хардуерен портфейл. Също така, въпреки волатилността и факта, че цената на криптовалутата до голяма степен се определя от пазарното търсене, силата на Биткойн е в ролята му на средство за запазване и съхранение на стойност.

В заключение бихме искали да кажем, че това е нова технология, която има потенциала да промени начина, по който мислим за парите и финансовите трансакции. Тъй като все още има много погрешни схващания и митове, е важно да се осведомяваме от доверени и проверени източници и да умеем да отсяваме фактите, за да можем да вземем информирани решения и да определим дали Биткойнът е подходящ за нашите лични финансови цели. Ако криптовалутите представляват интерес за вас, можете бързо и лесно да закупите или продадете чрез услугите на българската платформа за търговия – xChange.bg.

*Статията не е финансов съвет и не бива да бъде възприемана като такъв.