На 22 май (сряда) ще се проведе първата от планираните четири приложни  работилнички от творческия проект „Детски Арт Хепънинг „На брега на реката“ на Сдружение „Дунавско сияние“. Инициативата е финансирана от Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ и нейната кулминация ще бъде в Деня на река Дунав – 29 юни. Те ще създадат възможности за творческа изява и участие в културния и социален живот на деца в риск, неравностойно социално  положение и бежанци.

Начало на майсторското ателие ще сложат възпитаниците от ЦНСТ и ЦРДУ към ОС на БЧК – Русе. С помощта на опитния арт екип: Ина Валентинова – художник-педагог и Марияна Георгиева–дизайнер на Работилничка „Играчки-закачки“, малките калфи от социалната институция ще изработят гигантска плюшена риба, придружена от ято малки водни обитатели. 

Следващата приложна работилничка ще бъде на 30 май, когато децата ще сътворят още един воден обитател – гигантска костенурка. По време на творческите занимания ще бъдат излъчени и първите членове на представителния русенски арт „Dream Team“, който ще участва в престижния международния конкурс Danube Art Master, организиран от Глобалното партньорство по водите в Централна и Източна Европа.