„Първа международна курсантска седмица“ (1-st International Air Force Cadets’ Week) организира „Георги Бенковски”, гр. Долна Митрополия в настоящата седмица.

В откриването на събитието, което ще се състои на 27 март - понеделник, от 9:30 ч. във ВВВУ „Георги Бенковски“, ще участва зам.-министърът на отбраната Теодора Генчовска.

На откриването са поканени управителят на област Плевен Иван Петков, кметът на Община Долна Митрополия Поля Цоновска, кметът на Община Плевен Георг Спартански.

Събитието има за цел обогатяване знанията на участващите курсанти и офицери за сигурността и отбраната, както и за подобряване на сътрудничеството между държавите-участници. То ще заздрави изградените международни партньорства и ще доведе до повишаване на обмена на курсанти, студенти и преподаватели между участниците.

Срещата е и мост към бъдещи съвместни проекти по различни програми, научни изследвания и разработки в сферата на отбраната и по специално в авиацията.

Стабилното и устойчиво развитие на международните отношения се изгражда на база дългогодишни партньорства, срещи, обмен на опит и информация, съвместни проекти, и Международната курсантска седмица във ВВВУ „Георги Бенковски“ е поредната стъпка в тази посока. 

В Международната курсантска седмица ще се включат 12 академии и университета с общо 34 чуждестранни участника (курсанти, студенти и придружаващи офицери) и 7 български курсанти както следва:

Bulgarian Air Force  Academy  "Georgi  Benkovski"

University of Defence, Brno, Czech republic

Air Force Academy, Greece

Air Force Academy, Deblin, Poland

Military University of Technology, Warsaw, Poland

War Studies University , Warsaw, Poland

Portuguese Air Force Academy, Amadora, Portugal

Air Force Academy, Brasov, Romania

Military Technical Academy „Ferdinand I”, Bucharest, Romania

Nicolae Balcescu Land Forces Academy, Sibiu, Romania

Spanish Air & Space Force Academy, Murcia, Spain

USAF Academy, Colorado springs, USA

В програмата са предвидени презентации, представяне на академиите, посещения на музеи, забележителности в гр. Плевен и гр. Велико Търново, както и представяне на летателното обучение, провеждано във ВВВУ „Георги Бенковски“.