Областният управител Валентина Кайтазова проведе консултации с парламентарно представените политически партии и коалиции за определяне състава на Районната избирателна комисия в Пазарджик (РИК) за провеждане избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Съставът на РИК за райони с до 9 мандата, какъвто е и 13-ти Пазарджишки избирателен район, е от 13 членове, включително председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите: за коалиция ГЕРБ-СДС – 4 членове; за коалиция „Продължаваме промяната - Демократична България“ – 3 членове; за партия ДПС – 2 членове; за партия „Възраждане“ – 2 членове; за коалиция „БСП за България” – 1 член; за партия „Има такъв народ“ – 1 член.

За председател на РИК Пазарджик постъпиха три предложения от Коалиция ГЕРБ-СДС – Антони Върбев, Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ - Христина Ганчева и от партия „Възраждане“ - Васил Стефанов.

За заместник-председателските места постъпиха две предложения от Коалиция „БСП за България”- Елена Попова и от ПП „Има такъв народ“ - Кръстьо Костадинов.

За секретар на РИК Пазарджик постъпи само едно предложение от ДПС - Али Чешмеджиев.

Постъпилите предложения за състава на РИК - Пазарджик не надхвърлят определената от ЦИК численост. Общо за членове на РИК Пазарджик са постъпили 13 кандидатури, колкото е определеният за 13-ти пазарджишки избирателен район състав на РИК.

Валентина Кайтазова прикани представителите на политическите партии да потвърдят направените от тях предложения, като ги подкрепят с кратки мотиви, или да ги оттеглят, допълнят или изменят с цел постигането на съгласие. След изслушване на упълномощените представители, партиите не постигнаха съгласие по ръководството на РИК – Пазарджик.

До 19 април 2024 г. със свое решение ЦИК ще определи състава на РИК- Пазарджик.