Народното събрание окончателно ратифицира споразумението между България и САЩ за изграждане на ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ - със 161 гласа „за“, 56 „против“ и 3 „въздържали се“.

Решението бе подкрепено от всички парламентарни групи, освен тези на „Възраждане“ и БСП. Министерството на енергетиката ще бъде задължено да предприеме всички действия за вземането на положително решение за изграждане на нова ядрена мощност.