Парламентът днес ще разгледа проекторешението на ПП-ДБ за изискване от Министерството на икономиката да апортира варненските акции на Панаира в Централния депозитар.

Утре казусът ще се дебатира и в пловдивския общински съвет. В дневния ред на заседанието е включено предложението на групата съветници на ДБ-Пловдив, а именно - общината да може да придобие 29% от Международния панаир и за първи път да има пряко участие с акции в него.

ОбС гласува възможността Пловдив да придобие 29% от Панаира

Предлагаме Община Пловдив да даде на Варна 16% от притежаваните на града на тепетата 25% в дружеството, като за сметка на това чрез замяна получи 29% -те процента на морския град в Панаира, от които иска да се откаже.

Така печелят и двете общини, обясни вече председателят на групата съветници на ДБ - Пловдив адвокат Веселина Александрова.

По думите й, ако предложението бъде прието от двата общински съвета, Варна ще получи два пъти повече акции, отколкото от схемата на Георги Гергов с апорта,  а Пловдив ще получи за първи път пряка собственост върху акции от Панаира и ще продължи да има блокираща квота.