Предложението на общинските съветници от ДБ-Пловдив общината да може да придобие 29% от Международния панаир и за първи път да има пряко участие с акции в него, ще бъде гласувано на предстоящата сесия на ОбС в четвъртък, тази седмица.

В публичното пространство и до днес Варна защитава решението на своя Общински съвет с мотива, че внася своите 29 % от Панаира и се лишава от собствеността върху тях, само и единствено за да придобие 8.4 % от „Пълдин Туринвест“, като твърденията са, че от проценти морският град ще получава дивидент, с който да си „оправи т.н. Дупка“ – теренът в центъра на града.

Предлагаме Община Пловдив да даде на Варна 16% от притежаваните на града на тепетата 25% в дружеството, като за сметка на това чрез замяна получи 29% -те процента на морския град в Панаира, от които иска да се откаже.

Така печелят и двете общини, обясни вече председателят на групата съветници на ДБ - Пловдив адвокат Веселина Александрова.

По думите й, ако предложението бъде прието от двата общински съвета, Варна ще получи два пъти повече акции, отколкото от схемата на Георги Гергов с апорта,  а Пловдив ще получи за първи път пряка собственост върху акции от Панаира и ще продължи да има блокираща квота.