Свети Франциск - първият в човешката история получил стигмата!