Водата в харманлийското село Остър камък отново не може да бъде използвана за пиене и готвене след като РЗИ-Хасково забрани употребата й за тези цели. Причината и този път е превишение по показателя „естествен уран“, отчетена от проба на 23 ноември в частен дом. При максимална допустима стойност от30 µg/l, показателят е 32,85±0,01 µg/l.


От здравната инспекция е издадено предписание ВиК-Хасково да доставя чиста питейна вода за жителите на селото с водоноски.


На водоизточника на Харманли, Надежден и Остър камък се извършва учестен мониторинг, защото в края на октомври също бе отчетено превишение на естествения уран. Забраната за ползване на водата за питейни цели в трите населени места беше отменена на 10 ноември.