Община Пловдив отделя 800 хил. лв. за облагородяването на дворните пространства в училищата и детските градини. Образователните институции могат да кандидатстват с проекти и минимално съфинансиране.

За девета поредна година детските градини ще имат възможност да получат финансиране за облагородяване на дворни пространства, за изграждане и въвеждане в експлоатация на нови площадки за игра или текущ ремонт на съществуващи, за сертифицирането им. От тази година може да се кандидатства и за мерки за осигуряване на достъпна среда и за текущ ремонт на физкултурни салони.

През изминалите 8 години (2015-2022) са изградени близо 300 нови детски площадки на обща стойност близо 2 млн. лв.

През настоящата календарна година се реализира и програмата за облагородяване на училищните дворни пространства, проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/ или ремонт и сертифициране на съществуващи такива. Предвидените средства от бюджета на Община Пловдив за финансиране на програмата за 2023 година са 600 000 лв. Програмата работи вече четвърта година, а новото за тази е, че може да се кандидатства и с проекти за достъпна среда и основен ремонт на санитарни възли. До момента по тази програма са изразходвани средства от общинския бюджет на стойност 1 237 687,65 лв. за изграждане, ремонтиране и сертифициране на 30 спортни площадки и облагородяване на 9 дворни пространства в общо 33 общински образователни институции.