Отворени са офертите на кандидатите в обществената поръчка за определяне на изпълнители на строителния надзор при изграждането на първите 75,6 км от автомагистралата „Русе - Велико Търново“. Тръжната процедура е в две обособени позиции. В първата е осъществяването на надзор при строителството на участъка от Русе до Бяла, а във втората - на обходния път на град Бяла. Прогнозната стойност на поръчката е 24 568 500 лв. без ДДС.

В обособена позиция 1 са отворени 11 оферти. Те са на:

ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД с участници: ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД, СТРОЛ-1000 АД, ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД и ДеНиДи ЕООД;

ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ ЕООД / ПЛАН ИНВЕСТ РБ ДЗЗД/;

ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ РУСЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО 22“, в което са: ПИ ЕС КОНСУЛТ ООД, ДИ ВИ БИ КОНСУЛТ ООД и ПРОЕС КОНСУЛТОРЕС АД;

ДЗЗД „РУТЕКС-ПИИ РУСЕ-БЯЛА“, в което са: РУТЕКС ООД и ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД;

ДЗЗД „ТК-Група-Свеко“, в което са: ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД, СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ АД и ТРАНСКОНСУЛТ - ГРУПА ЕАД;

ДЗЗД БГ КОНСУЛТ с участници: БИЛД СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД и ГАРНЕТС БГ ООД;

ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ РУСЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2022“, в което са: ГРАНАТ - 7 ЕООД, ДИДЖИТАЛСЪРВИС ЕООД, ТОП НАДЗОР КОНСУЛТ ЕООД и INFRAM a.s.;

ОБЕДИНЕНИЕ „РУСЕ - БЯЛА 22“, в което са: ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД, КОНТПАС ООД, ИРД ИНЖЕНЕРИНГ С.р.л.;

ОБЕДИНЕНИЕ „ИНТБЕР-АЙСИ“ с участници: ИПСИЛОН КОНСУЛТ ЕООД, ИНТБЕР – АВСТРИЯ, ТЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД и АЙ СИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР ГесмбХ;

ДЗЗД „ВЕЛИКИ КОНСУЛТ“, в което са: ТРИ - ЕС ЕООД, „АКРУТА И ТАПИА ИНХЕНИЕРОС“ АД и „ИНКО ЕСТУДИО ТЕКНИКО“ ЕООД;

„Надзор Консулт АПИ“ ДЗЗД, в което е ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

В обособена позиция 1 е участъкът от Русе до Бяла, с дължина 40,24 км. Тази отсечка ще започва на 3 км източно от Дунав мост при гр. Русе при пътен възел с път ІІ-21 Русе - Силистра и ще завършва непосредствено след пътния възел с път І-5 при 40-ти км по автомагистралното трасе. Прогнозната стойност на поръчката за строителен надзор при изграждането на отсечката е 13 409 775 лв. без ДДС.

В обособена позиция 2 са отворени офертите на:

ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД с участници: ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД, СТРОЛ-1000 АД, ЕН АР КОНСУЛТ ЕООД и ДеНиДи ЕООД;

ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ ЕООД /ПЛАН ИНВЕСТ РБ ДЗЗД/;

ДЗЗД „АМ РУСЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО VII.2022“, в което са: ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД, ПЪТПРОЕКТ ЕООД и КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС ЕООД;

ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ РУСЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО 22“, в което са: ПИ ЕС КОНСУЛТ ООД, ДИ ВИ БИ КОНСУЛТ ООД и ПРОЕС КОНСУЛТОРЕС АД;

ДЗЗД „E-Консулт“, в което са: РУТЕКС ООД и ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД;

ДЗЗД БГ КОНСУЛТ с участници: БИЛД СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД и ГАРНЕТС БГ ООД;

ДЗЗД „КОНСУЛТАНТИ РУСЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2022“, в което са: ГРАНАТ - 7 ЕООД, ДИДЖИТАЛСЪРВИС ЕООД, ТОП НАДЗОР КОНСУЛТ ЕООД и INFRAM a.s.;

ОБЕДИНЕНИЕ „РУСЕ - БЯЛА 22“ с участници ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД, КОНТПАС ООД и ИРД ИНЖЕНЕРИНГ С.р.л.;

ОБЕДИНЕНИЕ „ИНТБЕР-АЙСИ“, в което са: ИПСИЛОН КОНСУЛТ ЕООД, ИНТБЕР – АВСТРИЯ, ТЕСТ КОНСУЛТИНГ ООД и АЙ СИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР ГесмбХ;

ДЗЗД „ВЕЛИКИ КОНСУЛТ“ с участници: ТРИ - ЕС ЕООД, „АКРУТА И ТАПИА ИНХЕНИЕРОС“ АД и „ИНКО ЕСТУДИО ТЕКНИКО“ ЕООД;

„Надзор Консулт АПИ“ ДЗЗД, в което е ГЕОЕКСПЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД.

В обособената позиция 2 е обходът на гр. Бяла, с дължина 35,4 км. Той ще започва при 40-ти км, непосредствено след пътния възел с път І-5 при км 40+071 по автомагистралното трасе, и ще завършва при 76-ти км след пътния възел с път I-3 Гара Бяла - Плевен. Прогнозната стойност на поръчката за упражняване на строителен надзор (от км 40+640 до км 76+040) е 11 158 725 лв. без ДДС.Проектното трасе на автомагистралата е общо 132,84 км и е разделено на три участъка: Русе - Бяла, обход на град Бяла и Бяла - Велико Търново. АПИ е предложила на Управляващия орган на ОПТТИ проектът за изграждане на АМ „Русе - Велико Търново“ да бъде включен за финансиране от бъдещата програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

              Предвижда се автомагистралата да започва на 3 км източно от Дунав мост при гр. Русе, при пътния възел с път II-21 Русе - Силистра, и да достига до град Дебелец, където трафикът ще се разделя в посока Прохода на Републиката и прохода Шипка. Обществената поръчка се обявява въз основа на изработен и одобрен идеен проект, според който проектният габарит на автомагистралното трасе е Г27, с две активни и една аварийна лента за движение в посока, средна разделителна ивица и банкети. Предвидени са необходимите пътни възли и връзки, за да може хората от отделните населени места да имат бърз и удобен достъп до трасето на аутобана. На цялото трасе от 132,84 км се предвижда изграждането на редица големи съоръжения - 22 моста и виадукта, с обща дължина близо 15 км и 3 тунела по лявото платно и 2 по дясното в участъка Бяла - Велико Търново. Връзката на републиканските и част от общинските пътища ще се осъществява чрез 18 пътни възела. Достъпът до земеделските земи ще е чрез 12 селскостопански надлеза и 9 селскостопански подлеза. Ще се изградят и 8 площадки за отдих, разположени двустранно на трасето. След изработване на техническите проекти за трите участъка ще бъде прецизирано местоположението, броя, вида и дължината на големите съоръжения.

          Строителните работи ще започнат от участъците с най-интензивно движение, каквото е трасето Русе - Бяла. В момента първокласният път е един от най-натоварените и с висока концентрация на тежки пътни инциденти. С изграждането на магистралата броят на катастрофите по направлението ще намалее, тъй като движението ще бъде разделено в две отделни пътни платна, а транзитният трафик ще бъде изведен от населените места. АМ „Русе - Велико Търново“ ще бъде основната връзка, свързваща моста над река Дунав при Русе с гр. Велико Търново, с път I-4 Коритна – Севлиево – Велико Търново – п. в „Белокопитово“ на АМ „Хемус“, с път I-3 Гара Бяла – Плевен - Коритна – Ботевград и бъдещия участък от АМ „Хемус“ край Велико Търново.