Одобрено е проектното предложение на Община Варна за ремонт на дома за възрастни хора „Гергана“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност е в размер на 7,7 млн. лв. и представлява 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Ще бъдат ремонтирани четири сгради с обща площ  4 884.30 кв. м. Ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност, както и монтиране на фотоволтаична инсталация с цел намаляване на разходите за отопление. Ще се обнови и благоустрои прилежащото дворно пространство и ще се осигури достъпна среда за хора с увреждания.

Проектът предвижда ново обзавеждане за 44 двойни, 8 единични стаи и 2 боксониери, закупуване на специализирано обзавеждане и оборудване за залата за рехабилитация, лекарския кабинет, манипулационната и трапезарията. Ново оборудване ще има и в клуба по трудотерапия за приготвяне на храна от потребителите, в залата за групови занимания, залата за тихи занимания и библиотека, кабинетите на администрацията, стаите за почивка за персонала и пералното стопанство.

Срокът на изпълнение на проекта е до края на 2025 г.