Хората от Община Севлиево и региона ще получават още по-качествени медицински грижи и услуги след приключването на ремонтните дейности в други две отделения на МБАЛ „Стойчо Христов“. В болницата в града сега се изгражда ново детско отделение, което се очаква да бъде завършено в края на ноември. Обновяват се болнични стаи, които ще са с едно, две или три легла и собствени санитарни възли, ще бъде направена занималня за най-малките, а условията за преглед и лечение значително ще се подобрят, уверяват от лечебното заведение. За пациентите и лекарите се изглаждат нови манипулационни и кабинети с модерно оборудване. Строителните дейности се извършват с материали, отговарящи на изискванията за съвременни лечебни заведения. Основните дарители на здравното заведение са компаниите „Идеал Стандарт - Видима“, „Хамбергер“ и АББ.

 Освен ремонта на детското отделение, наскоро бе завършено и обновяването на вътрешното отделение на МБАЛ „Стойчо Христов“. Комфортните стаи, новото оборудване и модерните легла са само част от нещата, които пациентите и лекарите вече могат да използват. Изцяло ремонтирани са лекарският кабинет, сестринската стая, кабинетите на дежурните лекари и на сестрите. Напълно реновирани са ехокардиографският кабинет, манипулационната и останалите технически помещения. Извън строителните дейности, които текат в момента, представителите на бизнеса са помогнали много за обновяването на материално-техническата база на болницата, като водещи са „Идеал Стандарт - Видима“.

 Община Севлиево и МБАЛ „Стойчо Христов“ през последните години полагат сериозни усилия за цялостното обновяване на болницата. В последните три години с подкрепата и на местния бизнес бе извършен основен ремонт на Хирургичното отделение като и тук болничните стаи вече са с едно, две или три легла и със собствени санитарни възли. Изцяло обновени бяха превързочните стаи, манипулационната, лекарските кабинети, кабинетите за прегледи и консултации.

 Наскоро бяха подменени болничните легла в Инфекциозното и Неврологично отделение на болницата. В момента върви и ремонт на санитарните помещения на инфекциозното отделение. 

 Изцяло се подменя дограмата в Отделението за активно и интензивно лечение (ОАИЛ), както и в Операционния блок със съпътстващите ги допълнителни ремонтни работи. Това ще спомогне за подобряване на комфорта и лечението на пациентите в предстоящите студени месеци.

 През последните три години бе подменена изцяло дограмата на болничното заведение. С помощта на бизнеса бяха закупени и функционални болнични легла за Хирургично, Вътрешно и Педиатрично отделение. Болничната аптека бе ремонтирана през последните години като сега е по-просторна и приветлива.

 Освен дограмата в последните три години в МБАЛ „Стойчо Христов“ бе изграден и алтернативен източник за отопление и топла вода на сградата. Това, в съчетание с мерките за енергийна ефективност, спомага за намаляване на топлинните загуби и на сметките за отопление. 

 От няколко месеца в сградата на болницата започна да работи и „Медицински център – 1“. Комбинацията от услуги, които предлагат двете лечебни заведения, под един покрив, се доказа като добра за хората, нуждаещи се от здравни услуги. С обединението на едно място на всички дейности са се увеличили и пациентите на двете лечебни заведения. Все повече хора от други населени места, започват да използват услугите на МБАЛ „Стойчо Христов“ и „Медицински център – 1“.