Председателят на Окръжен съд-Силистра Пламен Неделчев откри Служба „Регистратура“ в присъствието на представители на медии и средства за информиране.

„Новата служба „Регистратура“ каквато досега нямаше в нашият съд ще изпълнява такива дейности, каквато досега се извършваха само от гражданско и наказателно деловодство. Деловодствата се намират на третия етаж, труднодостъпни са за хора с увреждания и като цяло са неудобни за комуникация с гражданите.

В регистратурата ще могат да се подават искови молби, жалби, ще бъдат издавани удостоверения, страните по делата и техните представители ще могат да получават информация за своето дело, както и преписи от него. Това е възможно в новата служба, тъй като освен на хартиен носител вече имаме и електронни дела в Единна информационна система на съдилищата. Електронните дела съдържат всички документи-сканирани или прикачени, и разбира се това е предпоставка за бързи справки, и достъп до информацията, нужна на страните по делата.

Уточнявам, че се запазва възможността за извършване на тези дейности и в деловодствата. Например страните по дело, които желаят да видят делото си в стаята за работа с граждани и адвокати ще могат да сторят това, и при необходимост ще могат да регистрират документ в деловодствата там. Така няма да се налага хората да се редят на две опашки.

Целта ни е посетителите на съда да имат бърз и лесен достъп до административните услуги,

Постарахме се да осигурим най-подходящото място за регистратурата – на първи етаж, в първа стая на Съдебната палата.

За нас ще е полезно да получим отзиви от потребителите, отворени сме да чуем техните мнения и впечатления в специално изготвена анкета.

С внимание ще анализираме посещаемостта на новата служба „Регистратура“, споделените впечатления, и ще усъвършенстваме организацията на дейност в нея.

Очакванията ни са максимално да улесним посетителите на съда и те да получат възможност за бърз достъп до услуги и информация по дела.“ – каза Председателят на Окръжен съд-Силистра Пламен Неделчев.

Уточнение: Служба „Регистратура“ получава названието си и изпълнява дейността си съгласно разпоредбите в „Правилник за администрацията в съдилищата“, издаден от Висш съдебен съвет, и съгласно действащото законодателство в Република България.