Общинският съвет на Добрич допусна да се даде за безвъзмездно ползване общински имот на Сдружение „Интеретно в полза на обществото, образование, култура и регионално развитие в България и Европа – Добрич Бг“. Имотът е квартален клуб - 83 кв.м, част от едноетажна сграда на ул. “Ивайло” №27. Искането на сдружението се разглежда за втори път, като на миналата сесия то бе отхвърлено с мотивите, че организацията е регистрирана скоро и не е доказала дейността си. Представител на сдружението – Джеват Халил, обясни в залата, че мисията им е да се грижат за интеграцията на ромското население, като осигурят залата за срещи с родители и занимания с деца, така че да няма изоставащи ученици от общността. Освен това развиват и друга благотворителна дейност, като са подпомогнали със 7 000 лева МБАЛ – Добрич по време на Ковид пандемията.

Иво Пенчев предложи, заради кратката история на „Интеретно“, помещението да бъде дадено за ползване не както се иска за пет години, а само за една, в която да се проследи дейността, след което срокът може да бъде удължен. Това бе прието от вносителя – зам.-кмета Елка Димова, и така докладната бе одобрена.

Джеват Халил покани съветниците да провеждат срещи с избиратели в техния клуб, но бе скастрен от Иво Пенчев и председателя Нивелин Радичков, който му посочи, че не трябва да се развива политическа дейност в помещението, иначе то ще им бъде отнето.

Съветниците допуснаха безвъзмездно ползване на още две помещения – бяха удължени договорите на БЧК за още 5 години за имот от 172 кв.м на ул. „Агликина поляна“, който е пункт за раздаване на храни; както и на Читалище „Романо дром“ – за още 10 години за 350 кв.м в сградата на ул. „Васил Левски“ 7, където те развиват дейност и досега.

Още новини от Добрич