По повод 185-та година от рождението на Васил Левски, Община Габрово кани всички, които искат да изразят своята признателност към живота и делото на Апостола на българската свобода, на 18 юли от 11.00 ч. пред Възпоменателната морена в градинката до Регионална библиотека „Априлов – Палаузов”.

В своето духовно израстване всяка нация избира свой национален герой, който да следва и към чието съвършенство да се стреми. Под звуците на възрожденски маршове, с цветя и мълчалив поклон да почетем най-светлата личност в българската история!