842 200 лв. за завършването на три обекта в Хасково гласува с актуализация на бюджета и корекция на капиталовите разходи местният парламент. С допълнителните средства  ще бъдат дофинансирани санирането на областната администрация, изграждането на парка зад ДНА и спортния комплекс със закрит плувен басейн.


С 480 000 лв. се увеличават средствата за саниране на областната администрация, с което общите разходи за проекта стават 1 928 544 лв. За парка зад ДНА допълнителното финансиране е в размер на 200 000 лв. и общата стойност на обекта достига 4 565 439 лв. Със 162 200 лв. парите за изграждане на спортния комплекс със закрит плувен басейнв Хасково стават 1 735 400 лв.