Осигуряват безплатен обяд за 200 човека в община Баните, информира кметът на общината Павлин Белчев. Социалната услуга се реализира благодарение на спечелен проект и впоследствие подписан договор с Агенцията за социално подпомагане. 

Услугата "Топъл обяд" ще бъде предоставяна до 30 септември 2025 г. Хората, които имат право да получават услугата следва да са с ниски доходи или с минимални парични постъпления.

Заявления за ползване на топлата храна е необходимо да се подават в Общинска администрация - Баните през целия период на изпълнение на проекта.