Във връзка с отбелязването на храмовия празник на Соколски манастир - Голяма Богородица, на 15 август, Общински пътнически транспорт организира допълнителни курсове както следва:

8:45 от Автогара - Габрово

9:30 - от Соколски манастир

12:45 - от Автогара - Габрово

13:30 - от Соколски манастир