Редовно заседание провежда днес от 9 ч. в зала „Гроссето“ общинският съвет в Димитровград. 41 са докладните записки, включени в проекта за дневен ред.

Сред акцентите са определянето на данъка върху таксиметровия превоз на пътници и минималните и максимални цени за километър пробег, актуализиране на програмата „Димитровград на младите“, отпускане на стипендии за даровити деца и младежи по общинската наредба и осигуряване на финансиране за тях през 2023 г., финансиране на двойки, одобрени за асистирана репродукция, както и създаването на две нови социални услуги- „Център за временно настаняване“ и „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“.

Предстои димитровграските съветници да коментират и проектите за подобряване качеството на атмосферния въздух, ремонт на театъра, благоустрояване на парк „Марица“ и програмата „Топъл обяд“.

Днес местният парламент трябва да утвърди и резултатите от конкурса за управител на „Медицински център“, спечелен от д-р Емилия Милева.


Кметът Иво Димов отново внася предложението за предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имоти, общинска собственост, за разполагане на рекламно – информационни елементи, на ФК „Димитровград 1947”, което на предходната сесия бе отхвърлено.


Отпускане от бюджета на общината на 2000 лева за поръчване, изработване и поставяне на постамент и гранитна паметна плоча на Ангел войвода в землището на с. Бодрово в местността, наречена “Големия гьол”, където е било скривалището на героя и неговата чета предлага общинският съветник Калина Монева.


 Откриване на процедура за определяне на концесионер за строителство върху обект публична общинска собственост- спортно игрище в с. Радиево с площ 25 469 м2 и едноетажна спортна сградаа там с площ 73 м2, ще коментират също димитровградските съветници.