На 18-ти септември 2023 година, състав на Плевенски окръжен съд разгледа наказателно дело №385/2021 година, образувано на основание обвинителен акт на Окръжна прокуратура Плевен, срещу Ц.М.Т., роден 1991 година, от град Плевен. о

Той е обвинен в това, че в град Плевен в качеството си на длъжностно лице – инспектор към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - гр. Плевен, на 17.11.2020 г. поискал дар от С.К.И. от гр. Плевен с думите: „Ще почерпиш и ще си затворя очите!“ и на 20.11.2020 г. приел дар от същото лице – парична сума в размер на 300 лева, за да не извърши задълженията си при осъществяване на контрол за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при строителството на обект, което е престъпление по чл.301, ал.1, предложение първо и второ от НК, което се наказва с лишаване от свобода до 6 години и глоба до 5 000 лева.

В проведеното съдебно заседание съдебното следствие е приключило и е постановена присъда, с която подсъдимият е признат за НЕВИНЕН в извършване на престъплението, за което е привлечен на съд и е ОПРАВДАН.

Присъдата не е окончателна. Същата може да бъде обжалвана и протестирана пред Апелативен съд - Велико Търново, в петнадесетдневен срок, считано от днес.