Природният газ ще поскъпне през юни с малко над 8 процента. Това съобщи председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов на открито заседание на регулатора.

Това означава, че цената на синьото гориво предстои да се повиши от 54,70 лв. на мегаватчас на 59,55 лева. Окончателното решение ще се вземе на закрито заседание на регулатора на 1 юни

8-процентно поскъпване на синьото гориво, вместо с 11 процента

Припомняме, че на 16 май "Булгаргаз" предложи 8-процентно поскъпване на синьото гориво, вместо с 11 процента, както се очакваше.

Шефът на енергийния регулатор посочи, че индексът TTF на нидерландската борса е скочил с повече от предвидения скок на газа в България, но условията, по които се осигурява суровината през юни са по-благоприятни.

"Доставките от Азербайджан заемат дял от 81 %", обясни Иванов.

Останалите 19 процента за покриване на потреблението за юни са осигурени по сключен договор с газов търговец при изгодни условия, след проведена тръжна процедура.

По време на открито заседание на КЕВР по темата, което се проведе на 30 май, председателят на Комисията Иван Иванов посочи, че нужните количества ще бъдат закупени от "Боташ".Той отчете и сезонното намаление на потреблението, най-вече заради количествата към топлофикационните дружества. 

На 2 май от "Булгаргаз" съобщиха, че започват тръжна процедура за доставка на 1 000 000 MWh втечнен природен газ през юни. Доставката ще бъде извършена на терминал за втечнен газ в Турция съгласно сключеното споразумение с турската държавна компания "Боташ". 

В доклада на обществения доставчик до КЕВР пише, че това се прави поради промяна на датата на търговска експлоатация на терминала за втечнен природен газ в гръцкия град Александруполис.