На провелата се днес в гр. Добрич Обща трудова борса, Областен информационен център – Добрич запозна над 30 заинтересовани лица с дейността и услугите на центъра. Събитието се организира от Дирекция „Бюро по труда“ Добрич по проект „Готови за работа“ на Агенцията по заетостта, финансиран от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Посетители на щанда получиха експертна информация за възможностите за подкрепа както на бизнеса, така и на безработните лица от европейските програми за периода 2021-2027 г.

С работодателите, присъствали на трудовата борса, експертите обсъдиха условията за кандидатстване по отворената до 31 декември 2023 г. процедура „Адаптирана работна среда“. Тя е насочена към разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд в предприятията, осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, грижа на здравето на работниците и др. Финансирането е в размер от 50 000 лв. до 391 166 лв., като за микро, малки и средни предприятия не се изисква съфинансиране. През ноември т.г. е планирано да бъде отворена процедурата „Нови умения“, по която  работодателите ще могат да повишат знанията и уменията на работниците си. Финансовата подкрепа ще бъде в размер от 20 000 лв. до 391 166 лв., като интензитета на помощта ще бъде от 50% до 70%.

Търсещите работа имаха най- голям интерес към предстоящата възможност да повишат цифровите си умения по процедура „Дигитални умения“; както и към условията за включване в проект „Родители в заетост“, по който могат да ползват услугата „Детегледач“ или да бъдат наети като такива, всички финансирани от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.