За огнище на птичи грип в димитровградското село Черногорово съобщават от Българската агенция по безопасност на храните. В животновъдния обект се отглеждат около 40 000 кокошки носачки, допълват от агенцията. 


Около засегнатата птицеферма са определени 3-километрова предпазна зона, в която освен село Черногорово, попадат Брод и Воден, както и 10-километрова наблюдавана зона, в която са Димитровград и 10 села: Бряст, Радиево, Голямо Асеново, Долно Белево, Златополе, Райново, Крепост, както и хасковските Александрово, Нова Надежда и Узунджово.


С цел ограничаване на заболяването и недопускане на неговото разпространение ще се предприемат действия за умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обекта, уточняват от БАБХ.


Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта.


Птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве, напомнят от агенцията.