Институтът за Публична политика, със съдействието на Фондация „Ханс Зайдел“ и съгласувано с МОН и РУО – Враца, организира обучение от модулен тип по програмата „Европейско гражданско образование“ за всички учители по гражданско образование в област Враца.

Обучителният семинар е в периода 14 -15 май 2024 г. в Младежкия дом на гр. Враца от 9:00 часа.

Гости на събитието ще бъдат д-р Клаус Физингер – директор на Фондация „Ханс Зайдел“ за Югоизточна Европа, д-р Емилия Лазарова – заместник-министър на образованието и науката, Калин Каменов – кмет на община Враца,  Лорета Колева – началник на РУО – Враца.

Водеши лектори ще бъдат експерти от Министерство на образованието и науката, университетски преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, НБУ и Института по Публична политика.