Общинското предприятие „Чистота“ в Мездра има нов управител. Със заповед на кмета на общината Иван Аспарухов, считано от 10 януари 2020 г., на тази ръководна длъжност е назначен инж. Тодор Христов. Той сменя досегашния директор на предприятието Владимир Стоянов.

Инж. Тодор Христов е дългогодишен служител в Общинска администрация - Мездра. От 2003 г. до 2015 г. заема длъжността главен експерт „Сигурност, отбранително-мобилизационна подготовка, защита на населението и безопасност на движението“, а преди това е бил началник на военно поделение 13 520 (Учебен център) на „Гражданска отбрана“ в село Бѐли изво̀р, община Враца.

Първите задачи, поставени от кмета на Мездра пред новия управител на ОбП „Чистота“, са проверка на техническото състояние на сметосъбиращата и сметоизвозващата техника, с която разполага предприятието, организационно осигуряване на зимното поддържане на общинските пътища на територията на общината и на готовността за снегопочистване по селата, както и подобряване на дейностите, свързани с поддържане на зелените площи, обществените територии и общинските сгради.

Утвърдени са също нова структура и щатно разписание на ОбП „Чистота“, на базата на които в момента се извършва обезпечаване на предприятието с необходимите кадри.