Общински съвет Добрич провежда редовно заседание в 9.00 ч. На него ще се разгледат най-вече докладни записки, свързани с общински имоти. Сред тях е отдаването за безвъзмездно ползване на помещения за БЧК, Читалище „Романо дром“ и Сдружение „Интеретно в полза на обществото, образование, култура и регионално развитие в България и Европа – Добрич Бг“. Ще се обсъдят и няколко процедури по прекратяване на съсобственост и продажба на имоти.

Съветниците трябва да определят представители на Община град Добрич в комисиите за изработване на областна здравна и аптечна карта.

Ще бъдат направени отчети за дейността на общинските дружества за първото тримесечие на годината.

Като последна точка в дневния ред Общинският съвет ще сформира временна комисия, която да разработи план за развитието на Архитектурно-етнографски музей на открито „Стария Добрич“. Идеята е внесена от група общински съветници заради увеличаващия се брой затворени работилници в комплекса.

Още новини от Добрич