Във връзка с инцидента, когато част от каменната зидария от външната страна на бойна кула на средновековната крепост падна, е реагирано незабавно, съобщиха от Община Видин.

Мястото е обезопасено. Този участък не попада в туристическия маршрут на крепостта и до него няма достъп на външни лица.

Историческата забележителност „Баба Вида“ е публична държавна собственост и паметник на културата от национално значение. През 2017 г. по силата на договор с Министерството на културата, на Община Видин е предоставено безвъзмездно право на управление на обекта за срок от 10 години.

Местната институция обаче не може да извършва каквито и да било ремонтни и реставрационни дейности, защото съгласно Закона за устройство на територията възложител на инвестиционните проекти е собственикът на обекта.

Още през миналата година Община Видин е предприела мерки по Закона за културното наследство. Извършени са проверки от междуведомствени комисии и на базата на съставените констативни протоколи, е издадена заповед на кмета, с която са дадени указания на собственика за извършване на необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи.

Заповедта е изпратена и получена в Министерството на културата. Изтекъл е 14-дневният срок за обжалване и същата е влязла в сила на 10.08.2023 г.

Кметът д-р Цветан Ценков изпрати писмо до  министъра на културата и до областния управител на Видин по повод възникналия тревожен инцидент и с искане за предприемане на спешни спасително-реставрационни дейности заради компрометираните участъци в крепостта.