Кметът на Община Созопол, Тихомир Янакиев изрази своето несъгласие с приемането на Законопроекта за енергията от възобновяеми източници в морските пространства в декларация до Министерски съвет и 49-тото Народно събрание на Република България.

Икономистът говори за ползите от конверторите на енергия от морските вълни

Искането на кмета за отмяна или измяна на законопроекта е подкрепено със становища на Българската асоциация за туризъм и браншовите организации в сферата на туризма и рибарството.

„В качеството си на кмет на община Созопол, както и браншовите организации и общинските съветници, настояваме, в случай че настоящия законопроект не бъде оттеглен,  да бъде разписан ясен текст, съгласно който риболовните и туристически зони да се изключат от зоните за строеж на вятърни електроцентрали в морските пространства на Република България.“, казва в писмото си Тихомир Янакиев.

Според него законопроектът ще нанесе съществени щети на риболовния отрасъл и туризма по българското Черноморие, както и не отчита редица рискове относно опасностите за морските биологични ресурси. По думи на кмета на Созопол, изграждането  ВЕИ може да промени морската екосистема, повлиявайки на миграцията на рибите, местата за хвърляне на хайвер и хранене и със сигурност  ще увеличи замърсяването на морското пространство.

 „Не са отчетени екологичните вреди, които биха нанесли ветрогенераторите на миграцията на птиците. Созопол се намира на пътя на мигриращите видове – „Виа понтика“. В близост е и резерватът „Пода“, където целогодишно гнездят защитени видове. Създаването на съоръжения, високи над 100 метра в региона би нарушило обичайното поведение на птиците, което би довело до промяна на екосистемата в региона.“, пише още в писмото.

Кметът добавя, че ръководството на община Созопол и обществеността подкрепя Директивата на Европейския парламент и съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и не е против въвеждането на ВЕИ централи, но е на мнението, че морските пространства не са подходяща платформа за развитие на този вид съоръжения. 

„В заключение заявявам пълната си подкрепа към засегнатите от Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП) браншове, които изразиха своето несъгласие с него, подкрепено с неоспорими аргументи против осъществяването му“, завършва Тихомир Янакиев.