Община Пловдив заведе иск срещу „Пълдин Туринвест“, с който се иска отмяна на решенията на Извънредното общо събрание на акционерите, свързано с апорта на акциите на Панаира. Причината - противоречието със закона и учредителния договор на дружеството, съобщиха от местната управа.

От там заявиха още, че едновременно с това е направено искане за спиране на охранителното производство по вписването на решенията на събранието, като по този начин се елиминира рискът от вписване на заявения апорт на акции и промени в устава на дружеството, които по естеството си ще доведат до намаляване на дела на община Пловдив в капитала на „Пълдин Туринвест“, респ. в „Международен панаир Пловдив, до окончателно произнасяне на Окръжния съд по законността на взетите решения от дружеството.

От ДБ Пловдив още вчера призоваха за незабавна отмяна на решенията, взети на Общото събрание на акционерите в „Пълдин Туринвест“ и внесоха искане до кмета Здравко Димитров за незабавна защита на обществения интерес на града на тепетата.

„Димитров трябва незабавно да обжалва апорта на акциите на Панаира. Това му възложихме на сесията на ОбС от четвъртък, миналата седмица. Разполагаме с цели три основания за незаконосъобразност на решението на акционерите на дружеството“, категорични са Веселина Александрова, Владимир Славенски, Добромира Костова и Веселка Христамян.

Припомням, че общото събрание на акционерите на дружеството увеличи капиталът на Георги Гергов в Международния панаир, като към досегашните му 50% добави и 29-те процента на Община Варна. Така за държавата остават едва 20,64 % от дружеството, а делът на Община Пловдив намалява. Час преди решението на Общото събрание „Пълдин Туринвест“ местният парламент се обяви против апорта на варненските акции.