Община Мездра информира жителите на общината, които имат непотребни готварски и микровълнови печки, ютии, бойлери, перални, кафемашини, телевизори и/или друго излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и стари дрехи и други ненужни текстилни изделия, че могат да ги предадат безвъзмездно за последващо оползотворяване и рециклиране.

Екологичната инициатива ще се проведе в периода от 27 ноември до 29 декември 2023 г.

Непотребно електрическо и електронно оборудване, стари дрехи и други ненужни текстилни изделия (обувки, чанти, кожи и т. н.) ще се приемат всеки делничен ден от 8:00 до 16:00 ч. на адрес: гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №2 - Професионална гимназия „Васил Левски“ (бивша ПГ по МСС), след предварително обаждане на тел. 0896 324 949 - Десислава Георгиева, началник сектор „Комунална дейност“ в ОбП „Чистота“ - Мездра или на тел. 0885 685 986 - отдел „Опазване на околната среда“ в Община Мездра.

Достъпът до площадката ще бъде контролиран, както на нея ще се приемат само горепосочените видове отпадъци, които са образувани от жилищни имоти на територията на община Мездра. Текстилните отпадъци и старите дрехи трябва да бъдат опаковани в чували.

За жителите на общината, които нямат възможност да предадат старите си и непотребни електроуреди и текстилни отпадъци на посочения адрес, ОбП „Чистота“ - Мездра организира безплатно извозване от домовете след предварително обаждане на горепосочените телефони.

Кампанията се реализира във връзка с изпълнение на дейностите, заложени в Програмата за управление на отпадъците на община Мездра 2021-2028 г.

Събраните непотребни електроуреди и текстилни отпадъци ще бъдат предадени на организации и фирми за последващо оползотворяване. До момента са събрани и предадени за оползотворяване и рециклиране 33 бр. непотребни електроуреди от бита и 950 кг ненужни текстилни изделия.