Община Кюстендил кани инвеститори за изграждане на фотоволтаичен парк в местността Себеславица, землището на село Горна Гращица.
Поканата ще бъде качена на сайта на община Кюстендил, информира кметът Петър Паунов.


"Тъй като процедурата в закона е разписана така, че ние трябва да изберем едни изпълнител и да го  предложим на Общински съвет, не сме длъжни да обяваме процедура, но ние искаме икономическо състезание на предложения за това чрез  вас каним до 22 февруари в деловодството на община Кюстендил до 17.00 часа желаещите да подадат  заявление за участие в тази процедура.На другия ден , на 23 февруари тук в  залата ще бъдат отворени техните предложения в присъствието на  участници.Само заявленията ще са депозирани в деловодството, самите предложения ще бъдат предоставени тук на комисията.Ще бъдат отоврени пред участниците и всеки се подписва под предложението на другия, за да няма коментар по достоверността на предложенията и ангажиментите, които поемат.След това , след анализ на комисията ще се избере, разбира се водеща ще бъде цената на правото на строеж, срока на изпълнение, социалните придобивки , които ще бъдат за жителите на община Кюстендил.Изключително важен проект-  даваме терен, който няма как да стане земеделски.Там почвата е камениста, тоав е терена , на който едно време искаха да изграждат завод за отпадъци, спасихме го.В момента ще може да носи приходи и да облекчава финансовото състояние на гражданите на Кюстендил", заяви кмета Петър Паунов.

Лидер в производството на соларни панели инвестира 20 млн. лв. в завод и инкубатор за стартъпи в с. Жиленци

Той посочи, че очаква на мартенската сесия  да биде избран инвеститор, неустойките ще са  категорични за неизпълнение и компормиси няма да  се допускат. За подобна инвестиция не се предлага плоодородна зевя, подходяща за земеделие, там терена е каменист.
Теренът  е на площ 186 дка в землището на Горна Гращица, местността Себеславица.