Община Карлово пуска временен едномесечен безплатен превоз на пътници по направления „Карлово – Клисура“, „Карлово – Войнягово“ и „Карлово – Климент“, които досега бяха обслужвани от пловдивския превозвач „Хеброс бус“ . 

До тук се стигна след като на 2 ноември транспортната фирма уведоми общината, че от началото на декември спира да изпълнява задълженията си по договора за превоз на пътници по цитираните направления. Това може да предизвика сериозен проблем, за което своевременно с писма са уведомени министърът на транспорта Христо Алексиев и областният управител на област Пловдив – Ангел Стоев, коментира от община Карлово. От там са възложили на вътрешен одитор да извърши анализ на цената за дофинансиране на обществен автобусен превоз. Същевременно текат преговори с търговски дружества, притежаващи лиценз за обществен транспорт на пътници, които да поемат превоза по закритите от „Хеброс бус“ направления. Въпреки полаганите усилия обаче до момента не е постигната договореност с частните превозвачи.

От общината припомнят, че освен осигурения от тях транспорт, по направлението Клисура – Розино – Христо Даново – Кърнаре – Иганово – Анево – Сопот и Карлово има жп-линия, по която ежедневно се извършват пътнически превози.