Нови 5 проекта на Община Добрич получиха одобрение по Национален план за възстановяване и устойчивост:

1. Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина № 23 "Звездица", гр. Добрич - 1 865 358.57 лв.;

2. Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина 32 „Зорница“, град Добрич - 1 996 009.50 лв.;

3. Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Средно училище „Любен Каравелов“ град Добрич - 4 487 867.46 лв.;             

4. "Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина №27 “Славейче”, град Добрич" - 1 717 806.72 лв.;

5. Модернизация на образователна инфраструктура по ПВУ - ОУ "Стефан Караджа“ - 2 442 768.26 лв.

Проектните предложения обхващат основен ремонт на сградите и прилежащите дворни пространства, подобряване достъпа на лица с увреждания до и в сградите. Задължително ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи мерки. Дейностите по обновяване на облика на училищата се предвижда да се осъществяват в комбинация с дейности за надграждане на училищна STEM среда.