Общественият съвет към Математическа гимназия “Акад. Кирил Попов” в Пловдив предприема практически стъпки към осъществяване на проекта за нова сграда на училището. 

На проведена работна среща със зам.-кмета по образование Стефан Стоянов са се обсъдили липсата на напредък до този момент по казуса, съвременните изисквания към образованието и проектирането на подобен тип сгради, както и възможностите за бъдеща съвместна работа в разумни срокове.

Членовете на Обществения съвет са заявили желанието си проектът за нова сграда да намери място в индикативния списък с приоритетни проекти на Община Пловдив в Плана за интегрирано развитие на града (ПИРО) и са се ангажирали се с активна работа при изработването на задание за проектиране. 

Общественият съвет към Математическата гимназия ще отправи покани за срещи и към всички общински съветници с цел осигуряване на подкрепа за финансиране от бюджета на Община Пловдив за 2023 г. на архитектурен конкурс за проектиране на нова и съвременна сграда на Математическата гимназия.