Общественият експертен съвет по озеленяване към община Пловдив е подкрепил премахването на дърветата по ул. „Даме Груев“ в Пловдив. Дългочакания ремонт започна на пътната артерия започна и една част вече е готова. Видът и – без предишното озеленяване, провокира редица протестни реакции в социалните мрежи.

От Експертния съвет уточняват, че при промяна на настилката от паваж на асфалт, корените ще се засегнат със сигурност. От друга страна, промяната на количеството вода, което се просмуква в земята при паваж е около 30%. Тази промяна, в съчетание с увредени корени, ще е доста стресираща за вече възрастните дървета и затова 15-те членове на съвета са се подписали дърветата по „Даме Груев“ да бъдат премахнати, съобщи Невена Цветкова от Съвета.

Според експертите, здравословното и декоративно състояние на съществуващата дървесна растителност по улицата, като цяло не е добро - екземплярите са на около 70г., а по стволовете им има много наранявания и хралупи.

Окончателното становище на Експертния съвет е, че запазването на съществуващите дървета по „Даме Груев“ е неоправдано и при бъдещата реконструкцията на трасето е целесъобразно да се предвиди подмяна на съществуващото улично озеленяване с видове, които са сухо и газоустойчиви, невзискателни, подходящи за улици с интензивно движение, декоративни видове с подходяща величина и стандарт за улично озеленяване.