Подобряване на ефективността в съвместната работата при бедствия и аварии обсъдиха управителите на „ЕНЕРГО-ПРО” и кметът на Варна Благомир Коцев. Той се ангажира да започне работа по проблема с липсващите подробни устройствени планове във вилните зони и крайградските региони. Управителите на дружеството Ангел Ангелов и Анжела Тонева споделиха, че това затруднява изграждането на нови мрежи, които ще подобрят качеството на електроснабдяването.

Коцев е поел ангажимент ремонтните дейности, стартирани от Общината, да се съгласуват с отговорните лица в електроразпределителното дружество.

През тази седмица от „ЕНЕРГО-ПРО” проведоха срещи и с кметовете на Разград, Силистра, Търговище и Горна Оряховица.