Отпускане на финансови средства от Общината на  математици от сливенски училища, класирали се за финалите на международния турнир „Математика без граници“, гласува  местният парламент. Предложението бе част от дневния ред на провелото се заседание на Общински съвет Сливен и бе подкрепена с мнозинство.

Чуйте в аудиото, какво сподели по темата Лидия Димитрова ...

Други предложения, които получиха подкрепа, бяха за именуване на две улици в града. Едната ще носи името „Шести артилерийски полк“, другата – „Мария Кюри“.

Поредната актуализация на общинския бюджет също получи одобрение. Тя се изразява в разместване на финансови средства по отделните бюджетни пера заради неотложни разходи за ремонт и поддръжка на уличната мрежа, придобиване на стопански инвентар, благоустрояване на райони в няколко квартала и др.

Общинските съветници гласуваха удължаване срока на договора на досегашния управител на предприятието по озеленяване и гробищните паркове Веселина Казакова.

В рамките на заседанието бе гласувано упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“. То е насрочено за 21 юни. Със свое решение от днес местният парламент одобри „Дентален център 1 – Сливен“ да закупи апаратура за дейността си със собствени средства.

Подкрепа получи и частичната промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на общината. Тя касае предимно изменението на цените за почасово ползване на общински зали, които не са актуализирани от 2016 г.

В хода на заседанието бе гласувано и упълномощаване на представител на Общината в Общото събрание на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“.

ОбС Сливен гласува

Сесията започна с полагане на клетва от новия общински съветник Георги Георгиев. Той заема мястото на Соня Келеведжиева, чиито права бяха прекратени след влязло в сила решение на Върховния административен съд /ВАС/ за промяна в състава на Общинския съвет.