Частично изменение на Наредбата за обществения ред ще бъде предложено за гласуване на предстоящата сесия на ОбС Сливен, обяви председателят Димитър Митев. Като мотив той посочи все по-масовото използване на електрически превозни средства от лица от всички възрастови из града, в пешеходните зони, градските паркове и спортни площадки. Това налага определяне на правила за използването им, както и ограничение на скоростта, поради сериозния риск за техните ползватели и останалите участници в движението (водачи на МПС, пешеходци, велосипедисти и др.).

„Правим поредната крачка в тази посока. Това е тема, която касае не само Сливен, но и цялата страна. Законодателят и всички общински съвети се опитват да регулират по някакъв начин това явление“, заяви Митев.

Според  предложението,  максимално допустимата скорост за движение на този вид електрически превозни средства в града и населените места от Община Сливен, ще бъде намалена на 20 км/ч. Освен това ще бъде забранено движението им в пешеходните зони, по тротоарните площи на всички населени места, с изключение на маркираните велосипедни алеи, градските градини, площадите и детските и спортни площадки. Водачите ще бъдат задължени да спазват всички ограничения и забрани, изчерпателно изброени в разпоредбите на Закона за движение по пътищата /ЗДвП/. Промените в Наредбата предвиждат още органите на МВР и упълномощените общински органи да имат правото да задържат като доказателствен материал индивидуални електрически превозни средства (електрически тротинетки, електрически триколки и други ППС, съгласно § 6, т. 18б от ДР на ЗДвП). Задържаното ППС ще бъде върнато на законните му собственици след заплащане на глоба по издаденото наказателно постановление.

В частта на Наредбата за контрол над шума в общината, Димитър Митев уточни, че промените касаят по-високи глоби за нарушителите. Целта е размерът на санкциите да бъде максимално доближен до определения в Закона за защита от шума в околната среда.

Чуйте още в аудиото...

Сред внесените предложения е и изменението на бюджета, което се изразява в разместване на средства по отделни пера във връзка с разходи за ремонти, благоустрояване на пътната инфраструктура, закупуване на инвентар и техника за спортни зали, училища, детски градини и др. дейности.

Общинските съветници ще гласуват бюджетната прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Заседанието на ОбС Сливен е утре, 25 април, в зала „Май“ от 9 часа.....