Областният управител на Област Плевен Иван Петков в партньорство с граждански организации подготвят мащабен регионален инвестиционен форум. Темата е „Приоритетни инвестиционни проекти и иновации – възможности и предизвикателства за икономическо възстановяване и развитие на регионите“. Събитието ще се проведе на 13 декември в зала „Плевен“ на Областна администрация.

По този повод на 29 ноември се състоя работна среща. Областният управител на Област Плевен Иван Петков и представители на ръководствата на неправителствени организации, сред които: Северозападен иновационен център по мехатроника, Северозападен иновационен център „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии, регионалните структури на трите камари в Плевен - на архитекти, инженери и строители, Търговско-промишлена палата Плевен, Стопанска камара – Плевен и НТС – Плевен,    проведоха конструктивни разговори, касаещи подготовката и организацията на форума.

Във фокуса на събитието ще са възможностите и предизвикателствата за развитието на регионите и бизнеса в контекста на новите промени в нормативните документи за приоритетните инвестиционни проекти и индустриалните зони, предстоящите проекти от Националния план за възстановяване и устойчивост и стартовите проекти по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 – 2027 г. “.

Програмата на регионалния форум предвижда още да се представят и дискутират ролята на „Национална компания Индустриални зони“ ЕАД, на Българска агенция за инвестиции и Българска банка за развитие, както и на общините и регионалните бизнес-сдружения и научни звена за ускоряване процеса на икономическо възстановяване на бизнеса и развитието на регионите за преодоляване на регионалните диспропорции.

Събитието е част от поредица публични дискусии, които Областна администрация в партньорство с граждански организации инициира за формиране на конструктивни партньорства между държавните власти, представители на местното самоуправление, на научни институти, университети и браншови организации за очертаване възможностите за решаване на проблемите в условията на публичен граждански диалог.  

Един от основните мотиви на организаторите за инициирането им са съществуващите регионални диспропорции в социално-икономическото развитие на голяма част от общините в Северна България.