Областният управител насрочи датата и часа за консултации между политическите партии и коалиции във връзка с изготвяне на предложение за назначаване на Районна избирателна комисия Габрово (РИК) за организиране и провеждане на за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Консултациите ще се проведат на 14 април 2024 г. /неделя/, от 09:30 часа, в  Заседателната зала на Областна администрация- Габрово.

Поканени за участие са представляващите (или упълномощени от тях лица) парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.