Днес областният управител на Добрич Йорданка Костадинова се срещна с директорите на трите средни училища, за които в проекта на план-прием за учебната 2024/2025 г. е предложен нулев прием на ученици след завършен 7 клас. На срещата присъстваха и председателят и членове на Ученическия съвет от СУ „Любен Каравелов“ и заместник-областният управител Живко Желязков. Пред Йорданка Костадинова директорите на трите училища – Светлана Иванова, Весела Панчева и Георги Георгиев, изложиха накратко своето становище в подкрепа на тезата защо не бива да се стига до такова решение и представиха материалнита си база, в която подготвят деца за новите предизвикателства в професионално отношение и професиите на бъдещето – а именно софтуерни, хардуерни и езикови компетентности, напълно в унисон с образователната рамка на Европейския съюз за умения за работа с технологии с Изкуствен интелект.

Директорите на училища изразиха опасения, че едно такова решение ще доведе не само до отлив на деца от града и областта, но и на хора, защото те ще бъдат принудени да съкращат и педагогически персонал още в рамките на тази календарна година. Тримата училищни директори са категорични, че въпреки демографските процеси, едно такова решение не е наложително сега и изразиха становище, че във времето естествения подбор сам ще доведе до тази мярка. В подкрепа на мнението си те посочиха, че разликата в броя на учениците, завъшващи 7 клас тази година и завършилите миналата година е минимална – под 10 деца.

Мелис Мустафа – 12-класник в СУ „Л. Каравелов“ и председател на Ученическия съвет в училището, заяви от името на своите съученици и приятели категорично несъгласие с едно такова решение. „Свързахме се с Ученическите съвети и на другите две училища и всички заедно започнахме подписки и искаме да запазим училищата си. Едно такова решение ни лишава от избор и откъсва от мечтите ни. Аз съм Лауреат заедно с мой съученик – Георги, в състезание по Информационни технологии. Имам по-малка сестра, която иска да прилича на мен, а ако съкратят паралелката, тя няма да има за какво да мечтае“ – сподели Мелис и добави, че ще внесе в Деловодството на Областна администрация Отворено писмо и подписка, събрана до обяд, като уточнви, че продължава събирането на подписи срещу закриване на паралелките и в трите училища.

Йорданка Костадинова заяви, че ще проведе разговори с Министерство на образованието и науката и началника на Регионално управление на образованието. Тя бе категорична, че на предстоящото заседание на Областния съвет за развитие ще настоява предложените за нулев прием паралелки в трите училища да останат и те да осъществят прием за учебната 2024/2025 г., а за подготовката на следващия проект на план-приема да бъде проведено анонимно анкетно допитване в цялата област, като бъдат посочени профилирани, професионални и средни училища и решения да бъдат вземани на база на данните от анкетата, съобразени с методиката на образователното министерство.