Всички язовири в Пловдивска област са под контрол и жителите на 18-те общини могат да бъдат спокойни, че те не представляват опасност за наводнения. Това съобщи в специално интервю за Дарик радио областният управител Илия Зюмбилев.

През миналата година са извършени проверки на 48 язовира, планирани са огледи и на останалите. Проверките продължават и през 2024 г., потвърди Зюмбилев, като уточни, че се обследват язовирни стени, изпускатели, преливници, водни кули, отвеждащи канали и други съпътстващи съоръжения. 

На неотложен ремонт подлежат два язовира - "Златовръх", който е собственост на "Напоителни системи" ЕАД и язовир "Тополово 2" в Община Асеновград. Язовирът бе буквално разрушен, именно по време на ремонтните дейности, за които държавата бе отпуснала средства. Според бившия министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков некачествената работа на фирмата-изпълнител е довела до авария, която разрушава язовирната стена. В момента и двете съоръжения са празни, стените им са компрометирани и затова се поддържат без вода. Постъпващите в тях води се оттичат и не са опасни за населението в региона.

Ремонтират се общо 43 язовира в Пловдивско, като ангажиментът за това е на държавното предприятие "Монтажи" ЕАД, уточни още областният управител Илия Зюмбилев.

На тях се изграждат автоматични системи за постоянен контрол на водното ниво и видеонаблюдение.

От първа висока степен на потенциална опасност са общо 162 язовира от общо 320 в областта. 107 от тях са общински, 2 на НЕК ЕАД, 2 - на Министерството на земеделието, 15 на "Напоителни системи" и 2 са частни.  27 язовира са собственост на различни сдружения за напояване и само 7 на Държавното предприятие за "Управление и стопанисване на язовири", става ясно от официалната справка.

Кметовете на общини имат законово право да прехвърлят на държавата собствеността на язовирите, ако не разполагат с финансов ресурс да поддържат безопасната експлоатация на съоръженията, намиращи се в населените места, които управляват.

Частните собственици също са задължени да извършват постоянен контрол и технически прегледи - всяка година от 1 март до 30 април, а за високопланинските язовири и в периода от 1 септември до 31 октомври.

За регулярния контрол на язовирите отговарят и от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), както и междуведомствените комисии, назначени от областния управител.

Актуалните данни за снеготопене, както и състоянието на водосборите и нивата на реките, могат да се следят от сайта на МОСВ.