На заседанието присъстваха представители на РЗИ, РЗОК, на медицинската и стоматологичната общност, както и представители  от общините Видин, Чупрене, Грамада, Кула, Димово, Бойница, Ружинци, Макреш и Ново село. Областната здравна карта е необходимо да предоставя достъпна и качествена медицинска помощ във всички 28 области в страната. За целта от Регионалната здравна инспекция във Видин са изискали информация от лечебните заведения за болнична помощ и Районната здравно осигурителна каса във Видин за изготвяне на проект на областната здравна карта.

     На срещата стана ясно, че във видинска област работят 54 лекари в първичната медицинска помощ. Според минималните изисквания, общопрактикуващите лекари е нужно да са около 50. Центърът за спешна медицинска помощ трябва да обслужва 200 000 пациенти по методиката на здравното министерство, в която и тази година няма заложен териториален принцип.

     Атанасов предложи следващото присъствено заседание да се проведе на 28.09.2023 г., за да се спази срокът, заложен в заповедта на министъра на здравеопазването.