Препоръчваме на всички общини от Пловдивска област да въведат използването на платформата за осигуряване на видео-жестов превод, за да може хората със слухови увреждания да получат реален достъп до администрацията“. Това съобщи заместник областният управител Димитър Добрев след среща с представители на обединение Deaf.bg, коeто включва фондация ”Заслушай се”, фондация “Взаимно“ и Младежката организация на глухите активисти – МОГА. Те гостуваха в Областната управа, за да представят как Законът за българския жестов език да се прилага на местно ниво. Според изискванията „държавните институции и органите на местното самоуправление са длъжни да осигуряват превод на български жестов език“, когато те използват услугите на администрацията като така се гарантират правата на глухите граждани. Областната администрация също проучва възможностите за внедряване на системата за видео-жестов превод.

Платформата е разработена за Социалното предприятие „Наистина жестов език“. Специализираното уеб-приложение дава възможност за тристранна видео връзка между глух потребител, преводач от и на жестов език и служител на институция. Приложението съдържа още текстов чат и секция с видео отговори на най-често задаваните въпроси по теми, свързани с административното обслужване.

Участниците в срещата обясниха, че българският жестов език е едно голямо богатство, със своя граматика и правила. Българският жестомимичен език комбинира жестове с ръце с изражение на лицето и езика на тялото, за да предаде значението на думите. По официални данни той се използва от 40 000 глухи хора в България.

Представителите на Deaf.bg споделиха, че обединението им работи за промяна на обществените нагласи и да накара повече хората да научат повече за тяхната общност и подкрепят социализацията и реализацията на хората със слухови увреждания.

В срещата взеха участие Петър Евгениев - Deaf.bg, Силвия Чапкънова от фондация “Заслушай се”, Александър Иванов - МОГА - Младежка организация на глухите активисти, Иван Бургов, от фондация “Взаимно” и Ели Иванова, която осигури жестовия превод.