Днес се проведе заседание на Областна комисия по заетост на което бе представен проект на Регионална програма по заетост. Припомняме, че на проведено работно заседание на 29 май 2024 г. председателят на Комисията заместник областният управител Живко Желязков запозна членовете с писмо на министъра на труда и социалната политика, с което бяха представени указания и одобрените за област Добрич средства в изпълнение на Националния план за действия по заетостта. На него бе представена и Методика за разработване на предложения, които днес обобщени в проект на Регионална програма бяха представени на членовете на Комисията и гласувани единодушно.

В проекта са планирани да бъдат наети за период от 1 юли до 30 ноември т.г. общо 44 лица във всички 8 общини в областта. Одобрения за Програмата ресурс е в размер на 206 065 лв., като проектът достига общо размер от 205 350 лв. и остава резерв приблизително 750 лв. Всяка от общините има и собствено самоучастие. В шест общини безработните лица ще бъдат наети на пълен работен ден, в останалите две – почасово. Община Крушари ще наеме общо 17 лица – 15 от тях на 6-часов работен ден, и две лица на 7-часов работен ден. Община Добричка ще наеме 6 лица на 4 часов работен ден. Всички общини са заложили в предложенията си наемането на общи работници за поддържка на зелени площи, хигиенизиране на населените места. Целевите групи, към които е ориентиран този инструмент са трайно безработни лица, безработни младежи до 29 години, безработни лица над 55 години, безработни с основно или по-ниско образование в т.ч. и самоопределили се като роми, безработни без квалификация и лица с трайни увреждания.

След приемане на проекта на Регионална програма по заетост областният управител в срок до 14.06.2024 г. ще я изпрати в Министерство на труда и социалната политика за одобрение, след което бюрата по труда ще отправят покани към общините да предприемат стъпки към реализацията й и наемането на хора.