Дванадесет дни преди извънредните парламентарни избори областният управител Кристина Сидорова проведе среща с представители на всички институции, които имат отношение към организацията на изборите . В нея участваха представители на общинските администрации, ОД на МВР, Информационно обслужване, Енерго - Про, РИК – Габрово. В срещата се включи и организационно – техническия екип от Областна администрация. Целта бе да се координират действията по организация на предстоящите парламентарни избори, както и да се уточнят възникнали въпроси в хода на подготовката им.

Председателят на РИК – Габрово Мария Недева представи накратко основните моменти в работата им, обсъдени бяха в детайли технически въпроси, свързани с ангажиментите на общините. В област Габрово има разкрити общо 220 секционни избирателни комисии, от които 217 постоянни и 3 подвижни.  Предвидено е образуването на още 11 подвижни секции в лечебни заведения и  социални услуги, които ще бъдат сформирани  48 часа преди вота при наличието на необходимия брой гласоподаватели.  В 156 секции в областта гласуването ще е машинно и с хартиени бюлетини. В 64 секции правото на вот ще се упражнява само с бюлетини. Членовете на секционните избирателни комисии в областта са 1796. 

За пръв през 2023 година е предвидено видеозаснемане при преброяването на гласовете. То ще се извърши в 217-те постоянни секционни избирателни комисии. Кадрите ще се излъчват в реално време, а при липсва на интернет покритие в СИК ще бъдат качени след преброяването.

Предстои да се проведат и обученията на СИК – информираха още от РИК – Габрово.  По време на срещата от електроразпределителното дружество заявиха, че в изборния ден ще бъдат преустановени предвидени изкопни или ремонтни дейности, които са в близост до електропроводи, за да се избегнат рискови ситуации с прекъснато ел.захранване и др. При проблеми с електрозахранването на 2 април сигнали ще се приемат на телефон 0700 161 61.