В област Смолян се отчита най-малко увеличение на средната работна заплата за третото тримесечие на годината. Това сочат статистическите данни публикувани от 

Министерството на труда и социалната политика. Средното увеличение в региона е 7.2 % и е близо на половината от отчетената инфлация за октомври - малко над 15 %. 

Средната работна заплата в региона, според изнесените данни е 1 209 лв., при 1 743 лв. за страната. Нарастването й е с 14,7% в сравнение със същия период на миналата година. 

В София средната работна заплата е най-висока – 2 390 лв. или с 37,1% по-висока от средната за страната. За тримесечието най-голям ръст на средната заплата в сравнение със същия период на 2021 г. се наблюдава във Враца – 17,6% и Видин – 17,4%., а на последно място е  Смолян, става ясно още от статисническите данни.