Предприети са хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода в две села в Смолянско, информират от Регионалната здравна инспекция. Взетите проби от с.Мъглища, общ. Мадан и с. Изгрев, общ. Неделино са показали, че има отклонения и те не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели. 

От РЗИ – Смолян са издали предписания до ведомствата, експлоатиращи водоснабдителните съоръжения и  подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода. Предстои да се вземат контролни проби, уточняват от здравната инспекция. 

В периода от 1 до 15 март са извършени общо 13 изследвания в 12 населени места в региона, като нередности са открити само във въпросните населени места.